10 Tips

Att tänka på när du anlitar en hantverkare.

Byggbolaget följer Konsumentverkets regler och normer för vad man ska förvänta sig av en seriös hantverkare, se ”Konsumenttjänstlagen” på deras hemsida. Här hittar du även information från konsumentverket om att anlita hantverkare.

Nedan följer kort om hur vi på Byggbolaget gärna arbetar för att undvika missförstånd .

Att tänka på när man anlitar hantverkare
 1. Vi skriver alltid en kravspecifikation
  För att minskas risken för oklarheter och ett mer exakt pris kan bestämmas. I denna  sammanfattas förutsättningarna för vad som ska göras och under vilka omständigheter, t ex rörande tid och material.
 2. Alternativen för att prissätta ett jobb

  Fast pris – Då uppskattar hantverkaren vad hela arbetet kommer att kosta. Denne kan då ta i beräkningen eventuella risker som kan uppkomma under projektet. Saker som inte går att förutse tex fukt eller mögel som gör så att det blir mer arbete.
  Fördel för kunden är att de vet vad det kommer att kosta. Oavsett om det dyker upp saker som tex gör att det drar ut på tiden.
  Risk för kunden är att det ibland går fortare än beräknat och att arbetet skulle ha blivit billigare om man betalt per timme. Här tar hantverkaren risken.

  Löpande pris – Då tar hantverkaren betalt per timme.
  Fördel för kunden betalar för de faktiska timmarna nedlagda.
  Risk för kunden om något oförutsett uppkommer så kan jobbet bli dyrare än uppskattat
 3. Var noga med att skriva på detaljerade offerter
  En skriftlig överenskommelse om vad som ingår i arbetet.
 4. Var tydliga vid eventuella ändringar
  Om kunden väljer att följa hantverkarens råd för vad som är möjligt eller tycker att hantverkaren har bra idéer, är det viktigt att båda parter säkert förstår varandra. Eventuella ändringar ska vara överenskommelser som fungerar för båda. Diskutera alltid eventuella merkostnader vid ändringar. Är det större ändringar eller tillägg bör ett avtal skrivas och godkännas.
 5. Lämna klara besked
  Om ni alltid är tydliga med vad ni vill och när, ska ni också kunna förvänta er samma bemötande. Att tider passas, att beställningar, priser och annat ser ut som ni kommit överens om.
 6. Arbetsledning
  Kunden kan välja att själv ha kontakt med alla inblandade yrkesgrupper, men vanligare är att överlåta hela projektet till oss så tar vi hand om samordning med övriga inblandade. En extra samordningskostnad tas på detta, vanligt är 15% på alla utförda arbeten. Fördelen med detta är att kunden får tillgång till våra välbeprövade hantverkare och att vi kan planera projektet och säkerställa att tiden hålls.
 7. Delbetalning
  Om arbetet är av större karaktär kan det vara tryggt för båda parter att ha delbetalningar och att man därmed stämmer av efter bestämda delmoment att det är utfört enligt överenskommelse. Vanligtvis gäller detta om anbudet överstiger 40.000 kr.
 8. Fakturering ska vanligtvis ske på 10 dagar.
 9. Referenser
  Om kunden är osäker på val av hantverkare – begär tidigare referenser. Detta är ett bra sätt att vara säker på att man anlitar seriösa hantverkare.
 10. Glöm inte att utnyttja ROT-avdraget
  En skattesänkning för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader så kallat ROT-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida:  Husarbete.