Tillbyggnad av altan som även innefattade markhöjning, ny grund och stödmur.

KategorierAltan