B

Bastuflotte mitt i Stockholm

Bastuflotte på Kastellholmen i Stockholm för ett aktivitetsbolag.