Total ombyggnad av kök inklusive rivning, uppförande av väggar och byte av altandörr till fönster.